۱۳۸۶ مهر ۲۳, دوشنبه

پوتین برو گمشوولادیمیر پوتین به ایران آمده و این سفر در اذهان بسیاری از ایرانیان یاد و خاطره تجاوزات این کشور به ایران و تحمیل عهد نامه های ننگینی چون ترکمچای و گلستان را زنده کرده است . یاد خاطره ایروان و باکو و نخجوان و قسمتهایی از تالش و مغان که توسط این کشور از ایران جدا گشت و در فقر گرسنگی دوران بعد از تزار ها و شوروی کمونیستی نگه داشته شد و علارقم اینکه طی عهدنامه ترکمنچای بعد از 99 سال موظف بودند این مناطق را به ایران بازگردانند ، آنها را خودمختار و استقلال یافته اعلام کردند . اکنون نیز مانند همان روزهاست . روسیه باز هم چشم به سرزمین ایران دارد و قصد دارد در حالی که ایران به علت مسائل هسته ای تحت فشار دول غربی است با سوء استفاده از نیاز دولتمردان ایران به حمایت روسیه برگ ننگین دیگری را بر تاریخ ایران ثبت کند و بخش دیگری از محدوده آبی ما را تصاحب کند و سهم 50 درصدی ایران از دریای خزر را تبدیل به 10 درصد کند و حتا اعلام کند که برای توافق در مذاکرات به حضور ایران نیازی نیست !! رابطه ایران و روسیه مانند رابطه گوسفندان با گرگی گرسنه و سیری ناپذیر است .
آقای پوتین یاد و خاطره تمام ظلمهایی که بر ایران زمین روا داشته اید و این حضور کرکس مانندتان را ننگ باد میگویم و با کمال افتخار از طرف خود و جمعی از دوستانم به شما اعلام می کنم ضمن عذر خواهی رسمی از مردم ایران به خاطر تمام ستمهایی که کشور شما از دیرباز بر سرزمین و مردم ما روا داشته ، گورتان را از ایران گم کنید و به گدا خانه خودتان برگردید و چشم طمع از این آب و خاک بردارید.

بی تشکر