۱۳۸۶ شهریور ۱۶, جمعه

سری آخرعکسهای صعود به دماوند

نمایی از آبشار یخی واقع در دامنه دماوند


گلهای وحشی از میان شکاف سنگ سر برآورده اند ، به جنس خشن برگهای این گل توجه کنید .

یک زوج کوهنورد در زیر پرچم در پایگاه سوم نظرم را به خود جلب کرد . این عکس را هم زیاد دوست دارم
آخرین عکس صعود به دماوند را که با گروه پیام آوران صلح و دوستی انداخته ام تقدیم می کنم به تمام اعضای گروه، یاران شفیق و مورد اعتمادم که تا تپه گوگردی و تا ارتفاع 5400 متری صعود کردند و کار بزرگی را انجام دادند . بعد از سجده شکر بر روی قله دماوند به تمام بچه های گروه که می خواستند به قله برسند اما نتوانستند فکر کردم و جای آنها را خالی کردم . این جمله زیرین را به آنها گفتم و برای حسن ختام این مجموعه پستها در اینجا نیز می آورم :
برای سالک جنگجو پیروزی و شکست را تفاوتی نیست . هر عمل سالک جنگجو مبارزه ایست و سالک جنگجو با تمام روح و اراده خویش تلاش می کند تا بهترین و بی نقص ترین مبارزه اش را انجام دهد . هر مبارزه می تواند آخرین نبرد سالک جنگجو بر روی زمین باشد و سالک جنگجو می باید اینچنین به هر مبارزه بنگرد . پس نتیجه مبارزه را هر آنچه باشد با لبخند می پذیرد و به پیروزی و شکست در مبارزه نمی اندیشد . دچار استرس ، حسرت و تکبر نمی شود . سالک مبارز هر آنچه در روح و بازو داشته را در میدان مبارزه شمشیر زده است ، پس دیگر هراسی از شکست و غروری از پیروزی بر جا نیست .
پاینده ایران