۱۳۸۶ شهریور ۱۰, شنبه


پیش به سوی دماوند


درود بر دماوند سمبل مقاومت ایران زمین







و قلبم را تقدیم راه دشوارش کردم




روز تولدم بر فراز دیو سپید پای در بند ، تابوت ضحاک ، قله زیبای دماوند



و به همراه سینا پرچم مقدس ایران زمین با نام وبلاگم ( هیس ) را بر فراز قله دماوند به اهتزاز در آوردیم ( نام بچه های گروه را مخفی کرده ام)ا )