۱۳۸۶ شهریور ۱۰, شنبه


پیش به سوی دماوند


درود بر دماوند سمبل مقاومت ایران زمینو قلبم را تقدیم راه دشوارش کردم
روز تولدم بر فراز دیو سپید پای در بند ، تابوت ضحاک ، قله زیبای دماوندو به همراه سینا پرچم مقدس ایران زمین با نام وبلاگم ( هیس ) را بر فراز قله دماوند به اهتزاز در آوردیم ( نام بچه های گروه را مخفی کرده ام)ا )