۱۳۸۵ مهر ۱۷, دوشنبه

رامین جان درسته که تازه عروسی کردین اما عزیزم وقت افطار مخصوصا وقتی مهمون هم داری سعی کن زیاد بهش فکر نکنی که اینطوری راست کنی یا حداقل پیرهنت رو بنداز روی شلوارت اینطوری تابلو نباشه !

هیچ نظری موجود نیست: