۱۳۸۵ مهر ۱۷, دوشنبه


به سیم آخر زده بود ، می خواست تا آخر خط برود ، اما به مسیر طی شده توجه نمی کرد . مدام در محیط آن دایره ای که درطول این سالها به دور خودش کشیده بود می چرخید و هر از چندی از آخر خط می گذشت و به سر خط می رسید . . .

هیچ نظری موجود نیست: