۱۳۸۵ شهریور ۳۰, پنجشنبهسیگارها پشت هم صف کشیده اند ، تقدیر ِ کدام یک اکنون به آتش است ؟

هیچ نظری موجود نیست: