۱۳۸۵ شهریور ۲۹, چهارشنبه

نوشتن صبحگاهی مانند ریدن صبحگاهی بعد کشیدن اولین سیگار و اولین لیوان چای است ،
اگر دستگیرش کردی که کردی ، اگر نه باید کلی راه بروی و تمرکز کنی !!!

هیچ نظری موجود نیست: