۱۳۹۰ آبان ۲۷, جمعه

جنبش کون لخت ها


علياء ماجدة المهدي دختر وبلاگ نویس مصری در اعتراض به فشار مذهبگرایان بنیادگرا
عکس برهنه خود را در فیسبوک منتشر کرده و تحت تاثیر این اقدام، آدمهایی از سـرتاسـر
دنیا عکسهای کون برهنه خود را به اینترنت سرازیر  کرده اند.
بدینوسیله از شما دوست گرامی دعوت میکنم با پیوستن به این  جنبش موجبات خنده و هیزی
جمع کثیری از جوانان  میهن اسلامی آریایی را سبب شوید .

هیچ نظری موجود نیست: