۱۳۹۰ آبان ۲۷, جمعه

عاقبت تحصیل


یه ماشین مسافرکش دیدم پشتش نوشته بود عاقبت درس خواندن در دانشگاه 


پی نوشت : حالم گرفته شد .

هیچ نظری موجود نیست: