۱۳۹۰ آبان ۱۹, پنجشنبه

سوز


دستت به پشتت نمی رسه ؟میری پایین و میای اون در رو ببند، سوز میاد
خدا خطاب به حضرت جبریل

هیچ نظری موجود نیست: