۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۷, شنبه

در آداب غذا خوردن

از کرامات شیخ ما این بود که آنچنان لقمه را در دهان می چپاند که گویی در کون دشمنش می تپاند .

هیچ نظری موجود نیست: