۱۳۹۰ اردیبهشت ۶, سه‌شنبه

بارورسازی و عقیم نمایی

یکی از کرامات و معجزات این بنده حقیر قدرت بارورکردن و عقیم کردن ابرهاست .
روش کار به این شکله که هر وقت من ماشینم را می شورم حتی اگر یه تیکه ابر تو
 آسمان نباشه بارون میگیره  و هر وقت بارون میاد  و من با چتر یا لباس مناســـب
 بیرون میرم  بارون بند میاد .

هیچ نظری موجود نیست: