۱۳۹۰ فروردین ۱, دوشنبه

نوروز تان پیروز ، هر روزتان نوروز

به به که بهار آمده و غنچه به باغ آمده و بلبل خوشخوان به نوا آمده و از پس آن سرد زمستان ِ تموزی که گذشت باد صبا آمده و  از پس یک سال پر از ظلم و ستم ، خنده  روا آمده .  هرچند  که از لشکر بی رحم ستمکار به ما سیل بلا آمده و بر بدن و جسم مبارز که به بند  است بسی تیغ جفا آمده و اشک  بر این درد و سیاهی که اسیرش شده ایران گرامی  روا آمده ، اما تو به یاد آر رفیقان که به حبس بوده گرفتار و ندیدند در این سال که بگذشت بجز اذیت و آزار ، به یاد آر شهیدان فداکار که کردند به هر شهر وطن جان خود ایثار  بدان مردم ایران نبودند بر این حال سزاوار و  امید است که این دورۀ بد رنگ و دل آزار نماند ،  نماند در این میهن پر بار بجز شادی  وآزادی و آبادی بسیار