۱۳۸۹ اسفند ۲۶, پنجشنبه

شنیدین برنج ری میکنه ؟ همون قد کشیدن برنج وقتی آن را دم می کنند .

شمرونیا(شمیرانی ها) به بادمجان می گویند یک ری دو ری

یعنی یک ری میخوری دو ری می رینی

هیچ نظری موجود نیست: