۱۳۸۹ اسفند ۲۵, چهارشنبه

چشمان حضرت

از دیگر خصایل حضرت اینکه ایشون  چشمان بسیار هیز بینی داشتند .

هیچ نظری موجود نیست: