۱۳۸۹ بهمن ۲۰, چهارشنبه

بولینگ

رفته بودم  بولینگ . این توپ بولینگ رو با کلی تمرکز ول دادم در همین
 حین که داشت می رفت به طرف میله ها(پین) یه دفعه یه سوسک پرید روی
 سطح پارکت و تا اومد به خودش بجنبه توپ از روش رد  شد پوستر شد رو
 زمین . این رو گفتم که بدونید از ما بدبخت تر و بد شانس تر هم روی زمین
زندگی میکنه ، زیاد احساس بدی نداشته باشید .

هیچ نظری موجود نیست: