۱۳۸۹ بهمن ۲۰, چهارشنبه

ایگرگ عاشق

بردار ایکس مساوی صفر عاشق شده ، عاشق  ایکس
مختصات بردار  بدست کیست ؟

هیچ نظری موجود نیست: