۱۳۸۹ بهمن ۱۵, جمعه

شتر یا موتور

فرقی نداره سوار موتور باشی یا شتر  وقتی که آدم نیستی .

خطاب به خواص با بصیرت 

هیچ نظری موجود نیست: