۱۳۸۹ بهمن ۱۵, جمعه

فتنه بر گمشو

فتنه برو گمشو ،
 برو تاکسی سوار شو ،
 اگه تاکسی گرونه
 بصیرت یه قرونه

مسابقه جمله سازی اهل فتنه  مرحله تخم گذاری

هیچ نظری موجود نیست: