۱۳۸۹ بهمن ۱۲, سه‌شنبه

رقیبانه

چــــو می بـیـنـم رقـیـب  از کــوی  یـارم  شــاد مـی آیــد

یقین دارم که یارم را  فشاری داده ،  از  رو  کار می آید

هیچ نظری موجود نیست: