۱۳۸۹ بهمن ۲۰, چهارشنبه

فتنه خر و فتنه فروش

در وب سایت فتنه گران رفتم دوش

دیدم 24 میلیون فتنه گویا و خموش

 ناگاه یکی اون وسطا داد خروش

 "کو فتنه گر و فتنه خر و فتنه فروش"*
 
 
*گودر مستر بکس مصرع آخر را نوشته بود که من از آن الهام گرفتم با تشکر از دارکوب رند

هیچ نظری موجود نیست: