۱۳۸۹ بهمن ۷, پنجشنبه

مام وطن

مام وطن گه خوردم  که یکی دو شب پیش تو حال مستی گفتم باید رید به سر تا پات

معذرت می خوام  فدات شم . الهی قربون مام وطن فاکیده شده خودم برم الهی

هیچ نظری موجود نیست: