۱۳۸۹ بهمن ۷, پنجشنبه

سهمیه بنزینم تمام شده اما

 حاضرم خود را با بنزین لیتری 700 آتش بزنم

تنها به این شرط که بعد از آن

 بی خایه بازی را کنار بگذارید و به خیابان بروید .


هیچ نظری موجود نیست: