۱۳۸۹ بهمن ۲, شنبه

زخمهای ناجور زندگی

در زندگی زخمهایی هست که جاهای خیلی ناجوری هستند
 آدم روش نمیشه به کسی نشونشون بده .

هیچ نظری موجود نیست: