۱۳۸۹ بهمن ۵, سه‌شنبه

گوسفندانه

ما را  به چوب و رخت شبانی فریفته اند این  مادر قحبه ها

بز گر  گله خطاب به گوسفندان

هیچ نظری موجود نیست: