۱۳۸۹ بهمن ۵, سه‌شنبه

نسل من و دیر آمدن

من از اون نسلی هستم که وقتی دیر به خونه میامدم پدر مادرم بهم میگفتن :
برو گمشو همون قبرستونی که ازش اومدی پد سّگ ولگرد !  

هیچ نظری موجود نیست: