۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

پیچاندن منظوم

در بی خبری از تو ،  صد مرحله من پیشم

تو مخفی میری مشهد ،  من جزیره کیشم

هیچ نظری موجود نیست: