۱۳۸۹ بهمن ۱۰, یکشنبه

زارت کشتن

گـــر چــه مــی گـفـت که زارت بـکـشـم مـــی دیــدم

تخم این کار در او نیست و کس شعر تلاوت می کرد  

هیچ نظری موجود نیست: