۱۳۸۹ دی ۱۳, دوشنبه

نوستالوژی

امروز ماشین قبلیم که فروخته بودم ُ دیدم . خیلی حس نوستالوژیکی بود .یک آن فکر کردم خودم هستم . بوق زدم براش ، بهم چپ چپ نگاه کرد . فهمیدم خودم نیستم .


اگر من بودم بوق هم که نمی زدم حداقل یه نور بالا رو می دادم

هیچ نظری موجود نیست: