۱۳۸۹ دی ۳۰, پنجشنبه

تعریف از خود

در تعریف از خودش می گفت : زکی !من رو نمیشناسی ،
 من دو تا عکس رو هم با هم دعوا میندازم ،آدم که جای خودشو داره

هیچ نظری موجود نیست: