۱۳۸۹ دی ۱۳, دوشنبه

ژانر

مردهایی که وقتی  دوست دخترشان (همسرشان) بهشان خیانت می کند با بغض می پرسند :
راستش رو بگو سکسش از من بهتر بود ؟  

هیچ نظری موجود نیست: