۱۳۸۹ دی ۱۳, دوشنبه

برکت

عباسعلی نورا نماینده زابل افزود: دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد که پول هایی که از فروش نفت به دست می‌آورد در کجا و به چه صورتی هزینه شده است


سخنگوی دولت در جواب اعلام کرد این پولها در حساب بانکی  دولت با پول امام زمان قاطی شده بود برای همین برکتش رفته بود . ما هم فرستادیم به حسابهای بانکی مان در اروپا تا برکت از سیستم بانکیشان برود .

هیچ نظری موجود نیست: