۱۳۸۹ بهمن ۹, شنبه

فرق عشق و هوس

عارفی را پرسیدند فرق عشق و هوس در چیست ؟

فرمود : عشق در دل حلول کند و هوس در دول

تاریخ شلغمی باب اول سمت راست

هیچ نظری موجود نیست: