۱۳۸۹ دی ۸, چهارشنبه

حس شیشم

ما رو نمودی با اون حس شیشمت
بشاش توش بره جون مادرت

هیچ نظری موجود نیست: