۱۳۸۹ دی ۸, چهارشنبه

اصلاح

خواهر مومنه ام ، تورا قسم به تمام اعتقاداتت

سیبیلهایت را بزن

هیچ نظری موجود نیست: