۱۳۸۸ شهریور ۲۳, دوشنبه

می گفت : همه آدمها پتانسیل بد بودن و شریر بودن رو دارند اما همه جراتش رو ندارند .