۱۳۸۶ شهریور ۲۶, دوشنبه


آی غیرت های یخ زده
آی بادمجان های دور قاب
آی متحجرین حکومت در دست
آی خونه دار آی بچه دار
آی لیبرال
آی سکولار
...
آی ...
بیاین رو یخ قرش بدیم !!!