۱۳۸۶ شهریور ۲۰, سه‌شنبه

حذف سه صفر از واحد پولی کشور در پنج حرکت

حرکت اول ابتدا در تلویزیون اعلام میکنیم که به زودی سه صفر از واحد پولی کشور برداشته می شود

در حرکت دوم به آقای الهام اینا دستور می دهیم که کار کارشناسی انجام دهند و پاسخ سوالات زیر را روی کاغذ آچهار برایمان بنویسند :

1 ــ اگر سه صفر از جلوی هزار تومانی برداریم چند صفر باقی می ماند ، این پاسخ را به تمام اسکناس های رایج در کشور مانند دو هزار تومانی ، پانصد تومانی دویست تومانی ، صد تومانی و ... نیزبسط دهید ؟

2 ــ اگر سه تا صفر از واحد پولی کسر شود آیا انرژی هسته ای باز هم هزار تومن بسته ای خواهد بود یا ارزان خواهد شد ؟

3 ــ وقتی این سه صفر را برداشتیم با بقیه اش چکار کنیم ؟ جدای از این با توجه به تعداد بسیار زیاد صفر ها که برداشته خواهند شد آیا به محل خاصی برای نگهداری و انبار این صفر ها نیاز خواهیم داشت ؟

4 ــ آیا از این حجم عظیم صفر هایی که از روی اسکناسها برداشته خواهد شد و سر به تریلیونها صفر خواهد گذاشت می توان به عنوان سوراخ دعا استفاده نمود ؟

در حرکت سوم از تعدادی از کارشناسان اقتصادی دعوت می کنیم که در جلسه ای به منظور بررسی این امر با رئیس جمهور دیداری داشته باشند و بعد از جلسه هر یک اقتصاد دانان و استادان دانشگاه که عر و گوز اضافه کرد را از دانشگاه با اردنگ بیرون می کنیم تا بفهمد مسجد جای صداهای نا مربوط نیست .

حرکت چهارم چون به این نتیجه رسیده ایم که برای انجام چنین کار عظیمی نیاز به زمانی بین 7 تا ده سال زمان داریم و برای اینکه ثابت کنیم مرغ یک پا دارد از تلویزیون اعلام می کنیم مردم شهید پرور فعلا تا انجام بررسی های تکمیلی و طراحی و تصویب و چاپ اسکناس های جدید خودشان دست به کار شده و با لاک غلط گیر سه تا از صفر های اسکناسهایشان را بر دارند .

حرکت پنجم در مرحله بعدی سیفون را می کشیم که اثر هنری گرانقدرمان پاک شود و صفحه برای نقش آفرینی بعدیمان آماده شود . هر چند که با یک سیفون و دو سیفون این گه کاریها پاک نمی شود و باید یک شب تا صبح آفتابه اضافه خرجش کنیم شاید پاک شود شاید پاک نشود .