۱۳۸۶ شهریور ۲۹, پنجشنبه

عزیزم 7

عزیزم ! هر خری من رو ببینه میفهمه عاشق تو ام ، نمی دونم تو چطور با این همه هوش و ذکاوتی که عمه جانت میگه داری نمی فهمی ؟