۱۳۸۵ مهر ۲۸, جمعه

روحیه دادن

فقط یکمی اضافه وزن داری که میشه حدودا سی کیلو و اگه همت کنی و 4...5 ماهه زیر نظر دکتر تغذیه با ورزش کمش کنی فقط میمونه یکی دوبار عمل بینی و یه قلمبه سازی لب و گونه وممه و یه خالکوبی خوشگل روی گودی کمرت و چند تا سوراخ اضافه روی گوش و ناف  یکمی هم برنزه کنی... همین دیگه ... خیلی خوب میشی .  .

واقعا تعجب می کنم چرا اعتماد به نفس نداری ؟

هیچ نظری موجود نیست: