۱۳۸۵ مهر ۲, یکشنبهای عــشـــق بزرگ من ، ای پاره تن ایران
ای خاک سراپا خون ، ای خسته بدن ایران

...
گر بند ز بند من ، با کینه جــــــدا سازند
من هیچ نمیگویم ، جز از تو سخن ایران

...
درد تو به جــــــــان ما ، آشفته نبینیمت
در راه تو جانبازان ، پوشیده کفن ایـــران

...
تا خون هر ایرانی ، در رود رگش جاریست
هر بی وطنی را مشت ، کوبد به دهان ایران

...
می دانم و می دانی ، با خــــصــــم نمی سازم
در راه تو ای ایــران ، من عاشق و جانــبــــازم

...
با عــشــق تـــــــو می مانم ، با عشق تو میمیرم
ای زادگه پاکــم ، ای هستی من ایــــــــــــــران

...
ویـــرانه که می خواهد ، هر باغ و شبستان را
جــز بوم ســیـــــه آوا ، جز زاغ و ذغن ایران

...
با خـــــون جوانــانــت ، ســرتاســر خـــاک تو
رنــگــیـــن شده و خونین ، هر گل به چمن ایران

...
تا هست مــرا در دل ، از عـشـــــق تو خورشیدی
هرگز مشو آزرده ، ای خوب وطن ایـــــــــــران

...
فریــــــــــــــــــــــاد بلند تو ، از سینه من برخاست
تا درد تو را گویم ، با تفت سخن ایــــــــــــــــــران

به خاطر می آورم پدر حسین را که خلبان هلیکوپتر بود . به خاطر می آورم که در حیاطشان در بین پیچک ها دنبال کرم های سبز درشت می گشتیم که صدای جیغ مادرش را شنیدیم . به خاطر می آورم که حسین با اینکه ده سال بیشتر نداشت اما گریه نکرد و بغضش را سالها با خود به همراه داشت.

به خاطر می آورم که رامین در جشن تولد دوستش به همراه سی چهل کودک هشت ...نه ساله دیگر در بمباران هواپیماهای میراژ فرانسوی ارتش عراق با بمبهای آمریکایی کشته شد و جایش را در کلاس با یک دسته گل تزئین کردیم .

به خاطر می آورم که رحمان برادر بزرگ مهدی شیمیایی شد . به خاطر می آورم که دم در خانه شان که فوتبال بازی می کردیم ، صندلی اش را با کپسول اکسیژنش میاورد و با لبخند بازی ما را تماشا می کرد . به خاطر می آورم که بار آخر تشنج گرفت و از صندلی بر روی زمین افتاد . مهدی دمپایی را لای دندانهای رحمان گذاشت که زبانش بین فک و دندانهای قفل شده اش گیر نکند و کنده شود . به خاطر می آورم که رحمان چند روز بعد به رحمت خدا رفت .

به خاطر می آورم که عمو محمود شهید شد و تنها یک پلاک فلزی از او به جا ماند . به خاطر می آورم که عمو مهدی درسش را در آمریکا نیمه کاره رها کرد و تعدادی آمبولانس از آلمان به خرج خود و خانواده خرید و به جبهه شتافت . به خاطر می آورم که یک پایش تا وسط زان قطع شد . به خاطر می آورم که بدنش پر از ترکش شد . به خاطر می آورم که موجی شد و هنوز هم که هنوزه با موجودی نامرئی بیست و چهار ساعته حرف می زند ، می خندد ، گریه می کند و عذاب می کشد .

به خاطر می آورم که چه دوران سختی بود و تمام دنیا ، اعم از غرب و شرق و کشور های عرب مرتجع منطقه از صدام حسین حمایت مالی و تسلیحاتی و تبلیغاتی می کردند . لعنت بر آنان که برای منافع خود حاضر به ویران کردن یک کشور و کشتن جوانانش
هستند . لعنت بر آنها که عراق را مجهز به بمب های شیمیایی کردند و در قبال استفاده عراق از بمبهای شیمیایی جتی در مناطق مسکونی و شهر ها ، لب به اعتراض ( حتی لفظی) باز نکردند و اکنون داعیه دار حقوق بشرو آزادی اند .


اما جوانان ایران زمین با وجود اضمحلال ارتش با کشته شدن نا بخردانه سران ارتش مردانه ایستادند و سینه را در برابر گلوله سپر کردند تا ثابت کنند که سر به دار می دهیم اما تن به ذلت نمی دهیم ، تا به تاریخ ثابت کنند تا همیشه پوزه هر مزدور و بی وطنی را که به خاک ایران چشم طمع بدوزد به خاک خواهیم مالید . تا ثابت کنند دفاع از کیان ایران زمین به دور از هر سلیقه ای در خون مرد و زن و پیر و کودک آریایی جاریست .

گرامی باد یاد و خاطره تمام شهیدان و جانبازان و آزادگان ایران زمین .
ننگ بر حامیان صدام
پاینده ایران آزاد و آباد
گر ایران نباشد تن من مباد ، بر این بوم و بر زنده یک تن مباد ، دریغ است ایران که ویران شود ، کنام پلنگان و شیران شودهیچ نظری موجود نیست: