۱۳۸۵ شهریور ۲۷, دوشنبه

مــن از پـیـچـهـای فـلـسـفـه صـحـبـت نـمـــی کـنـم ،
و یــا حــتــی ســـراب هــــــای پر وهـــــم ِ آرزو
کــه ایـن چــنـیــن مــرا گــنــگ نــگــاه مــی کـنـی !
تـنـهـا صـــحـــبـــتــم ایـــن اســت :
لعـنـتــی از فـرعـیهــا بــران ، اتـوبـان قـیـامـت اســت !

هیچ نظری موجود نیست: