۱۳۸۵ شهریور ۲۲, چهارشنبه

همین مایه ها

ــ اینکه نمی خوام باهات دهن به دهن بزارم نه اینکه به خاطر این باشه که تو رو در حد خودم نمی دونم یا رک و
راست تر ، تو رو آدم حساب نمی کنم . می دونم که این طرز فکر از غرور بلند میشه و طرز فکر درستی نیست .
ــ پس چی ؟ چه دلیلی داره ؟
ــ نمی دونم دقیقن ، اما یه چیزی تو همین مایه ها .

هیچ نظری موجود نیست: