۱۳۸۵ شهریور ۲۲, چهارشنبه

عنکبوت

با این همه هنر ، در کار صید و دام

روزی ِ تو همیشه ناچیز و چندش آور است

ای دخترک ، بزرگترین شکار تو آن کسیست

که تور ِ تو را پاره می کند .

هیچ نظری موجود نیست: