۱۳۸۵ شهریور ۲۸, سه‌شنبه

بدین وسیـلـه خانم فـاطمه رجبی همسر آقای الهام ، سخنگوی دولت ، را کاندید جایزه وحدت ملی
اعلام می نمایم . نامبرده که با ریدن به سر تا پای جناح اصلاح طــــلـب ، جناح محافظه کار ،
ملی گرایان ، سکولار ها ، لیبرال ها ، جناح راست سنتی و مدرن ، جناح چپ سنتی و مدرن ،
کارگزاران ، روزنامه شرق ، روزنامه کیهان ، سایت خبری گویــــــــا ، سایت خبری بازتاب ،
آقای حسین شریعتمداری ، آقای خاتمی ، پرسپولیس( پیروزی) ، استقلال( تاج) ، فمنیست ها ،
شوونیست ها و به طور کلی هر آنکس که دم دستشان بوده ، موجـــــــب وحدت و یکپارچکی
گه آلودی در بین تمام اقشار سیاسی و اجتماعی کشور گردیدند .
بر اسـاس ایـــن یکپارچه سازی ، حاکـــــــمیت و رسانه ها و تمامی گروه ها و جمعیت ها و
اشخاص نامبرده شده ، به واسطه تلاش بی وقفه و گفتمان ریدمانی ایشان، ملبس به لباس متحد
الــشـکــل قهوه ای گردیده اند که این وحدت اصولی برای اولین بار در تاریخ ایران در بین تمام
مسئولان کشوری و لشکری ، تنها و تنها به واسطه زحمات سرکار خانم رجبی و به دستان
توانمند ایشان به دست آمده است .
پس از اعلام نامزدی ایشان برای کسب این جایزه ملی همسر ایشان آقای الهام طبق سخنانی هذیان
گونه فریاد کشــــــید : منو از دست این عفریته نجات بدین ... و بعد بر اثر یک تشنج عصبی از
حال رفت .

هیچ نظری موجود نیست: