۱۳۹۰ آبان ۱۱, چهارشنبه

به کی فحش بدم ؟

نمی دونم توی این ترافیک کوفتی همت و مدرس و صدر که
هر روز درگیرشم، به باعث و بانیش فحش بد بدم یا منشی دفتر
 که ر ِ به رِ چایی و نسکافه و کاپوچینو میده به خورد آدم ،یا به
سایز مثانه ام که تا دو تا لیوان مایعات می خورم تیریپ نیاگارا
بر میداره ؟

هیچ نظری موجود نیست: