۱۳۹۰ آذر ۶, یکشنبه

تراژدی و کمدی

از دید خیلی ها :

اگر ناخن دستمان بشکنه تراژدیه و اگر یکی پاش بره روی
پوست موز و زمین بخوره ، عن بشه   کمدیه .

هیچ نظری موجود نیست: