۱۳۹۰ آذر ۳, پنجشنبه

فاصله ایمنی

تصمیم گرفتم صندوق عقب ماشین رو بردارم یه آکوارویم گنده جاش
کار بزارم یک کوسه با کروکودیل هم بندازم توش ببینم بــبــینم اون
ماشین پشتیا بازم تخم میکنن پلاک به پلاک بچسبونن پشتم یا نه

هیچ نظری موجود نیست: