۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۲, دوشنبه

اسکناس

روزی استادی در کلاس درس یک هزار تومانی از جیبش دراورد و پرسید چه کسی این را
 میخواهد ؟ دست همه دانشجو ها بالا رفت . اسـکناس را مچاله کرد و باز پرسید، دوباره همه
 دست ها   بالا رفـــت .اسکناس را زیر پا انداخت لگد کرد و پرسید باز هم همه دست ها بالا
 رفت . اسکناس را روی زمین انداخت و روی آن شاشید و بعد پیروزمندانه پرسید حالا چــه
 کسی این را میخواهد ؟ همه دانشجو ها دست ها را بالا بردند . استاد که کم آورده بود گفت آخه
 ابله ها مگه چک سفید امضاست که انقدر عن بازی در میارید ؟ باهاش یه بسته سیگارم بهتون
 نمیدن  ، بد بختا  ! و اسکناس شاشی را در جیبش گذاشت .

هیچ نظری موجود نیست: