۱۳۹۰ فروردین ۳۰, سه‌شنبه

زندگی آپارتمانی

زندگی آپارتمانی باعث ایجاد نا هــنجــاری های رفتاری هم میشه .
خود من زمانی که بچه بودم آرزوم این بود که از بالکن اتاقم بشاشم
پایین که بالاخره یک بار اینکار رو کردم یا پرت کردن تخم مرغ
روی ماشین هایی که زیر پنجره اتاقــــــم پارک می کردند یـــکــی
از تفریحات سالم زمان کودکیم بود.

هیچ نظری موجود نیست: